Alvesco tak samo skuteczne jak placebo w łagodzeniu objawów COVID-19 - Szczepimy Się!
Strona główna » Alvesco tak samo skuteczne jak placebo w łagodzeniu objawów COVID-19
Aktualności

Alvesco tak samo skuteczne jak placebo w łagodzeniu objawów COVID-19

Dane z 3 fazy badania klinicznego pokazują, że nie hospitalizowani pacjenci z COVID-19, którzy przyjmowali wziewnie glukokortykoid  Alvesco (Ciclesonidum), mieli ten sam czas powrotu do zdrowia, jak pacjenci otrzymujący placebo.  Kortykosteroidy systemowe są  często stosowane u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19, rola kortykosteroidów wziewnych u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem nie jest jeszcze dobrze poznana.

Profesor Brian M. Clemency z Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo i jego grupa badawcza opisuje: “In vitro, cyklezonid wykazywał antywirusowe właściwości i blokował replikację wirusa COVID-19. Seria przypadków opisywała wcześniej trzech starszych pacjentów z hipoksją z powodu COVID-19, którzy wyzdrowieli po leczeniu cyklezonidem. Do dalszej oceny i analizy efektów leczenie potrzebne są wysokiej jakości  badania kliniczne.”

Grupa Clemency’ego losowo przydzieliła 400 nie hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 (średnia wieku, 43.3 lat; 55.3% kobiet; 86.3% białych) do grupy która otrzymywała 320g cyklezonidu (n = 197) lub grupy otrzymującej placebo (n = 203) dwa razy dziennie.

Według naukowców, mediana czasu potrzebna do złagodzenia objawów – która była pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności – wynosiła 19 dni (95% CI, 14-21) w kohorcie z cyklezonidem  i 19 dni  (95% CI, 16-23) w kohorcie placebo. Dodatkowo nie zaobserwowano znaczącej różnicy w ustąpieniu wszystkich objawów COVID-19 w dniu 30 (OR = 1.28; 95% CI, 0.84-1.97).

W odniesieniu do drugorzędowych punktów końcowych, zaobserwowano znacząco mniej wizyt w szpitalnych oddziałach ratunkowych i przyjęć do szpitala z powodu COVID-19 w kohorcie z cyklezonidem vs kohorty z placebo (OR = 0.18; 95% CI, 0.04-0.85). Cała reszta drugorzędowy efektów końcowych – spadek częstości przyjęć do szpitala nie związanych z COVID-19 lub śmierci, śmiertelności, złagodzenie wszystkich objawów związanych z COVID-19 w 7, 14 i 30 dniu od rozpoczęcia terapii – były statystycznie nieistotne.

Dodatkowo, 11.2% pacjentów z kohorty z cyklezonidem i 14.3 % pacjentów z kohorty placebo doświadczyło co najmniej jednego efektu ubocznego podczas trwania eksperymentu. Najczęstszymi  były: suchość w ustach, ból głowy oraz kandydoza jamy ustnej. Żaden pacjent nie umarł w trakcie trwania badania.

Clemency podsumowuje “Potrzebujemy więcej badań na temat skuteczności steroidów wziewnych, by móc skutecznie przeanalizować ich wpływ na pacjentów z dużym ryzykiem progresji choroby oraz na redukcję częstości występowania długoterminowych objawów COVID-19.”


Jakub R. Pękala

The International Evidence-Based Anatomy Working Group (iEBA-WG)
Department of Anatomy, Jagiellonian University Medical College
Skip to content