Analiza Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: prawie 60 razy większe ryzyko zgonu na COVID-19 wśród niezaszczepionych. - Szczepimy Się!
Strona główna » Analiza Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: prawie 60 razy większe ryzyko zgonu na COVID-19 wśród niezaszczepionych.
Aktualności

Analiza Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: prawie 60 razy większe ryzyko zgonu na COVID-19 wśród niezaszczepionych.

W związku z, często pojawiającymi się w przestrzeni Internetu,  fake newsami dotyczącymi większej szansy na zgon osób zaszczepionych niż niezaszczepionych warto zapoznać się z wnioskami z dokumentu „Analiza ryzyka zgonu z powodu ogółu przyczyn oraz z powodu COVID-19 osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciw COVID-19” przygotowanego przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

Przewagą analizy nad większością danych „internetowych” jest fakt, iż została przygotowana przez specjalistów w dziedzinie, a nie anonimowych „ekspertów”. Autorami analizy są:  dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP PZH – PIB (biostatystyk, demograf, kierownik Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności),, dr n. med. Daniel Rabczenko (biostatystyk, biolog medyczny), dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, (dyrektor Narodowego instytutu Zdrowia Publicznego).

Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem zbiorów danych otrzymanych z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia (DAiS). Dane zawierały informacje o zgonach wszystkich osób w okresie od 1 stycznia 2021 do 10 października 2021 r. wraz z datą zgonu, datą ewentualnego zaszczepienia oraz wiekiem w ukończonych latach, a także informacje osobach zaszczepionych wraz z datą szczepienia. 

Naukowcy skupili się na obliczeniu ryzyka względnego (relative risk), czyli stosunku prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia (w tym wypadku zgonu) w jednej badanej grupie (niezaszczepieni) względem drugiej grupy odniesienia (zaszczepieni).

Jakie wnioski wynikają z obliczeń ekspertów? 

  1. Znacznie większe ryzyko zgonu z powodu ogółu przyczyn(!) osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych przeciwko COVID-19 we wszystkich grupach wieku. Ryzyko względne zgonu dla całej populacji osób niezaszczepionych w wieku 11 lat i więcej w stosunku do osób zaszczepionych w analizowanym okresie wynosiło 1,981 (czyli ryzyko zgonu  było prawie dwa razy większe). Ryzyko względne różniło się istotnie w grupach wieku i po uwzględnieniu różnic w strukturze wieku w obu grupach (Mantel-Haenszel adjusted Rate Ratio) ryzyko zgonu w całej populacji niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych wyniosło 5,395 (ponad pięciokrotnie większe ryzyko zgonu). 
  2. Ryzyko względne zgonu z powodu COVID-19 dla całej populacji osób niezaszczepionych w wieku 11 lat i więcej w stosunku do osób zaszczepionych w analizowanym okresie wynosiło 22,72 (PONAD 22 RAZY WIĘKSZE RYZYKO ZGONU). Ryzyko względne różniło się istotnie w grupach wieku i po uwzględnieniu różnic w strukturze wieku w obu grupach (Mantel-Haenszel adjusted Rate Ratio) ryzyko zgonu w całej analizowanej populacji niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych wyniosło 59,92 (PRAWIE 60 RAZY WIĘKSZE RYZYKO ZGONU).

Zachęcamy do zapoznania się z całą analizą, wraz z opisem metodologii,  dostępną na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego pod linkiem: https://www.pzh.gov.pl/raport-analiza-ryzyka-zgonu-z-powodu-ogolu-przyczyn-oraz-z-powodu-covid-19-osob-zaszczepionych-i-niezaszczepionych/?fbclid=IwAR3quOjBjv1Sa1hrzPrRxSa3J2zt2ihtkyLorRQsSrv-qBNOCAkETY8X6Cg

Skip to content