Badana popierają dodatkową dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dla pacjentów o obniżonej odporności - Szczepimy Się!
Strona główna » Badana popierają dodatkową dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dla pacjentów o obniżonej odporności
Aktualności

Badana popierają dodatkową dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dla pacjentów o obniżonej odporności

Najnowsze badanie donosi iż, szczepienia na COVID-19 są mniej skuteczne u pacjentów z obniżona odpornością, niż w ogólnej populacji. Popiera ono najnowsze rekomendacje dotyczące otrzymania przez nich dodatkowych dawek.

W badaniu tym, które zostało opublikowane w  Morbidity and Mortality Weekly Report, Peter J. Embi prezes Regenstrief Institute w Indianapolis i jego zespół badawczy, sprawdzili skuteczność szczepionek mRNA wśród dorosłych z osłabioną odpornością.

Dane pochodziły od pacjentów hospitalizowanych z powodu objawów przypominających COVID-19 od 17.01 do 05.09.21 w 187 szpitalach w 9 stanach USA.  Porównano dwie grupy, pierwszą zawierająca 20101 pacjentów o osłabionej odporności, z których 53% otrzymało dwie dawki szczepionki mRNA oraz drugą – 69116 pacjentów o pełnej odporności, z których 43% było zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki mRNA.

Efektywność szczepionek w pierwszej grupie wyniosła 77% (95% CI, 74%-80%), w porównaniu z grupą immunokompetentną, gdzie odsetek ten wyniósł 90% (95% CI, 89%-91%). Różnica w skuteczności występowała niezależnie od tego jakiej szczepionki mRNA użyto, wieku pacjentów, czasu hospitalizacji ani częstości występowania wariantu delta. Dodatkowo skuteczność była inna wśród podgrup pacjentów o obniżonej odporności np. dla biorców przeszczepów (59%) w porównaniu z chorującymi na choroby reumatyczne i zapalne (81%).

Autorzy podsumowują: “Ze względu na niższą skuteczność u pacjentów o obniżonej odporności, osoby te powinny otrzymać trzy dawki szczepionki i dawkę wzmacniającą 6 miesięcy po trzeciej.”

Jakub R. Pękala

The International Evidence-Based Anatomy Working Group (iEBA-WG)
Department of Anatomy, Jagiellonian University Medical College
Skip to content