Badanie pacjentów, którzy mimo pełnego cyklu szczepienia przeciwko Covid-19 byli hospitalizowani - Szczepimy Się!
Strona główna » Badanie pacjentów, którzy mimo pełnego cyklu szczepienia przeciwko Covid-19 byli hospitalizowani
Aktualności Fakty i mity Szczepionki przeciw COVID

Badanie pacjentów, którzy mimo pełnego cyklu szczepienia przeciwko Covid-19 byli hospitalizowani

Hiszpańscy naukowcy przeprowadzili badanie mające na celu analizę i charakterystykę grupy pacjentów, którzy mimo pełnego cyklu szczepienia przeciwko Covid-19 byli hospitalizowani z tego powodu i wymagali pobytu w oddziale intensywnej terapii.

     Badanie obejmowało okres 25.01-14.09 21, analizie zostały poddane dane dotyczące pacjentów 7 oddziałów intensywnej terapii. W sumie w tym czasie z powodu ciężkiego przebiegu Covid-19 zostało przyjętych 1585 pacjentów. W tej grupie niezaszczepionych było 1314 osób (82,9 %), 161 (10,2%) otrzymało jedną dawkę szczepionki, 110 (6,9%) było zaszczepionych w pełni. 

      Autorzy badania postanowili przyjrzeć się właśnie tej ostatniej grupie. Pełne dane niezbędne do analizy były dostępne dla 81 osób. Średni wiek wyniósł 68 lat, dominująca była płeć męska- 72 %. Z wyjątkiem dwóch osób, wszyscy pacjenci mieli przynajmniej jedną chorobę towarzyszącą, a 69,1 % trzy lub więcej. Immunosupresję stwierdzono u 34,6 % osób. Średni okres jaki minął od szczepienia do przyjęcia na oddział intensywnej terapii wyniósł 82 dni.

       Wśród tych pacjentów- w czasie publikacji wyników badania- 61,7 % zostało wypisanych ze szpitala, 33,3 % zmarło, 1,2 % nadal przebywało w szpitalu( na innym oddziale), 3,7 % nadal przebywało w oddziale intensywnej terapii.

         Jak podkreślają  autorzy tylko 7 % pacjentów z ciężkim przebiegiem Covid-19 w analizowanej populacji było w pełni zaszczepionych. Niemniej jednak nawet takie osoby, zwłaszcza z chorobami towarzyszącymi, mogą być w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji SARS-CoV-2. Wśród nich obserwowano wysoką częstość występowania chorób towarzyszących, zwłaszcza związanych z układem sercowo- naczyniowym, ale także cukrzycy czy przewlekłej choroby nerek. W porównaniu do analogicznej grupy pacjentów niezaszczepionych immunosupresja była stwierdzana 3 x częściej u pacjentów hospitalizowanych/zaszczepionych, natomiast przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby nerek, cukrzyca, nadciśnienie były prawie 2 razy częstsze.

          Uzyskane wyniki podkreślają potrzebę podawania dawki przypominającej szczepionki, jak również stosowania środków ochrony osobistej, zwłaszcza wśród osób z chorobami towarzyszącymi i immunosupresją. W ich przypadku infekcja SARS-CoV-2 może doprowadzić do zaostrzenia objawów choroby przewlekłej, jak również skuteczność szczepień może być niższa.

 

lek. med. Katarzyna Stażyk

Źródło:

Motos A, López-Gavín A, Riera J, et al. Higher frequency of comorbidities in fully vaccinated patients admitted to ICU due to severe COVID-19: a prospective, multicenter, observational study [published online ahead of print, 2021 Dec 2]. Eur Respir J. 2021;2102275. doi:10.1183/13993003.02275-2021  

Skip to content