Częste występowanie ponownych infekcji COVID-19 wśród ozdrowieńców - Szczepimy Się!
Strona główna » Częste występowanie ponownych infekcji COVID-19 wśród ozdrowieńców
Aktualności Wiedza

Częste występowanie ponownych infekcji COVID-19 wśród ozdrowieńców

Badanie opublikowane w The Journal of Infectious Diseases wskazuje, że wbrew obiegowej opinii sezonowe infekcje COVID-19 są częstym zjawiskiem wśród wcześniej chorujących.  

Grupa badaczy pod przewodem Doktora Petrie’go przeanalizowała 1004 sezonowe infekcje wśród 3418 pacjentów z kohorty gospodarstw domowych z dziećmi,  zarejestrowanych w Michigan Medicine. Spośród nich 40% było obserwowanych przez 3 lata lub więcej. Co roku sprawdzano u nich sezonowe infekcje koronawirusami oraz badano u nich obecność i poziom przeciwciał białek kolca SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2 w surowicy. Trzydzieści procent infekcji okazało się powtórnymi. Poziom przeciwciał dla koronawirusów był wysoki wśród tych pacjentów i nieznacznie podnosił się po infekcji, a jego wysokość nie miała wpływu na szansę zachorowania. 

Praca badaczy sugeruje brak korelacji między poziomem przeciwciał dla białka kolca a odpornością na sezonowe infekcje koronawirusa. Autor badania Dr Josh G. Petrie mówi: “Lekarze powinni podejrzewać infekcję SARS-CoV-2 u pacjentów z ostrymi objawami oddechowymi nawet wtedy gdy byli już wcześniej zakażeni.”

lek. med. Jakub Pękala

Skip to content