Czym jest bezwzględne zmniejszenie ryzyka (ARR), a czym względne zmniejszenie ryzyka (RRR) - Szczepimy Się!
Strona główna » Czym jest bezwzględne zmniejszenie ryzyka (ARR), a czym względne zmniejszenie ryzyka (RRR)
Fakty i mity

Czym jest bezwzględne zmniejszenie ryzyka (ARR), a czym względne zmniejszenie ryzyka (RRR)

Czym jest bezwzględne zmniejszenie ryzyka (ARR), a czym względne zmniejszenie ryzyka (RRR) i dlaczego antyszczepionkowcy lubią manipulować tymi wskaźnikami? 

W najróżniejszych materiałach o skuteczności szczepień można spotkać się z dwiema rodzajami wartości statystycznych, wskazujących jak szczepionka wpływa na różne ryzyka, które niesie ze sobą COVID-19. 

Te wskaźniki to względna redukcja ryzyka (Relative Risk Reduction- RRR) i bezwzględna redukcja ryzyka (Absolute Risk Reduction -ARR), które są obliczane w różny sposób i wynikają z tego skrajnie różne wyniki liczbowe opisujące to samo działanie.

Bezwzględna  redukcja ryzyka  (ARR) to bezwzględna różnica pomiędzy ryzykiem w grupie kontrolnej (np. tej, w której nie podano szczepionki) i ryzykiem w grupie interwencyjnej (tej, w której podano szczepionkę). Określa bezwzględną wielkość “usuniętego” ryzyka. Pojęcie stosowane w badaniach, w których ekspozycja na dany czynnik lub interwencję zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego punktu końcowego.

Względna redukcja ryzyka (RRR) to część prawdopodobieństwa (ryzyka) wystąpienia niekorzystnego punktu końcowego “usunięta” w wyniku zastosowania określonej interwencji (leku lub zabiegu).

RRR obliczamy mierząc iloraz bezwzględnej różnicy ryzyka między grupą kontrolną i eksperymentalną (ARR) oraz ryzyka w grupie kontrolnej (np. ARR/ryzyko w grupie, w której nie podano szczepionki). 

Tę różnicę celnie tłumaczy film przygotowany przez National Collaborating Centre for Methods and Tools Uniwersytetu McMaster w Kanadzie, który znajduje się pod tym linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=QPXXTE8N4PY&t=260s

[Nie zalecamy szukania losowych filmów na ten temat w Internecie. Często takie materiały są podszyte podprogowym przekazem lub mają przekonywać do pewnej, np. antyszczepionkowej, narracji. Ten film pochodzi z roku 2016, co gwarantuje brak ustosunkowania autorów do pandemii COVID-19.]

RRR, czyli skuteczność, mówi nam o tym, “jak dobrze szczepionka chroni uczestników badania klinicznego przed zachorowaniem lub zachorowaniem na bardzo poważną chorobę.”

W badaniach nad szczepionkami najczęściej wskazuje się właśnie na skuteczność (efficacy), czyli wskaźnik RRR. 

Przykładowo, ostatnie badania szczepionki Pfizera dla dzieci w wieku 5-11, wskazując na skuteczność szczepionki na poziomie 90.7%, wskazują właśnie na RRR. 

Teraz czas na najważniejsze. Dlaczego antyszczepionkowcy manipulują w kwestii ARR i RRR? Przynajmniej z dwóch powodów. 

ARR jest wskaźnikiem bardziej intuicyjnym. Znając ryzyka w obu grupach, do jego obliczenia potrzeba jednej operacji matematycznej (odejmowania). By obliczyć RRR  potrzeba dwóch, przy czym druga nie jest wcale intuicyjna.  Korzystając wyłącznie z oceny „na pierwszy rzut oka” , ARR klarowniej porównuje dwa ryzyka. 

Po drugie, wskaźnik ARR de facto nie mierzy skuteczności szczepionek, czyli faktu, który nie pozwala antyszczepionkowcom zmrużyć oka. Spójrzmy na przykład:

W badaniu bierze udział 20.000 osób. Z pośród nich 10.000 otrzymuje szczepionkę (grupa interwencyjna), a 10.000 placebo (grupa kontrolna). 

Załóżmy, że z osób niezaszczepionych (10.000) zachoruje 100 osób, a spośród zaszczepionych (10.000) nikt nie zachoruje (0).

Ile wyniesie ARR? 

Odpowiedź brzmi: 1% (ryzyko w grupie interwencyjnej: 0.00 [0%], ryzyko w grupie kontrolnej: 0.01 [1%], zatem różnica pomiędzy grupą kontrolną, a interwencyjną wynosi: 0.01 [1%]).

Ile wnosi RRR (skuteczność szczepionki)? 

0.01/0.01=1 (100%).

Jak widać na powyższym przykładzie wskazywanie samego wskaźnika ARR pozwala „ukryć” nawet 100% skuteczność szczepionki. 

Pełny ogląd sytuacji zachodzi gdy korzysta się zarówno z ARR jak i RRR. Wskaźniki te mierzą po prostu inne wartości. To, że jeden w danej sytuacji wyniesie 1%, a drugi 100%, nie wskazuje na fałszywość któregokolwiek z nich. 

Kacper Nowina – Konopka

Skip to content