Efektywność szczepień przeciwko COVID-19 - Szczepimy Się!
Strona główna » Efektywność szczepień przeciwko COVID-19
Fakty i mity Szczepionki przeciw COVID Wiedza

Efektywność szczepień przeciwko COVID-19

Nie podlega już wątpliwości , że szczepienia przeciwko Covid-19 są wysoce skuteczne w zapobieganiu hospitalizacjom w przebiegu tej choroby. Dane dotyczące wpływu w tym aspekcie na wariant Delta wirusa pozostają jeszcze ograniczone ale praktycznie codziennie publikowane są nowe prace w tym zakresie.

Jedno z licznych badań zostało przeprowadzone w grupie blisko 1200 osób będących pacjentami ośrodków medycznych w Stanach Zjednoczonych dedykowanych weteranom.  Obserwacje prowadzono w okresie od lutego do sierpnia br. Średni wiek wśród badanych osób wyniósł 68 lat. Jak podkreślają autorzy niewątpliwie na uzyskane wyniki wpłynął fakt, że badana grupa to w większości osoby starsze oraz z licznymi chorobami towarzyszącymi. Wśród dodatkowych schorzeń u badanych pacjentów wymieniano otyłość oraz cukrzycę, w dalszej kolejności choroby układu sercowo- naczyniowego oraz przewlekłe choroby układu oddechowego. Wśród osób szczepionych u większości  zastosowano szczepienia mRNA i takich pacjentów włączono do badania.

W opracowanych wynikach przeprowadzonego badania oszacowano całkowitą skuteczność szczepionki w zapobieganiu hospitalizacji związanej z Covid-19 na blisko 87 %. Co istotne ochrona ta pozostawała wysoka pomimo pojawienia się wariantu Delta.

W podziale na okres czasowy od lutego do czerwca oraz od czerwca do sierpnia (czyli w okresie sprzed oraz w trakcie dominacji wariantu Delta wirusa) wyniosła odpowiednio 84 % i 89 %.

Z podziałem na grupy wiekowe skuteczność ta w zakresie zapobiegania hospitalizacji związanej z Covid-19 wyniosła blisko 80 % u osób w wieku powyżej 65 rż. oraz 95 % u osób pomiędzy 18-65 rż.

Obserwowaną nieco niższą skuteczność u osób powyżej 65 rż. wiąże się być może z nieco gorszym funkcjonowaniem układu immunologicznego u osób starszych, zwłaszcza, że w tej grupie ok 25 % pacjentów miało ponad 75 lat. Niemniej wymaga to dalszych obserwacji i badań.

Jak podkreślają autorzy uzyskane wyniki potwierdzają wysoką skuteczność szczepionek mRNA w zapobieganiu hospitalizacjom w przebiegu Covid-19. 

Aktualnie prowadzone badania wskazują na mniejszą skuteczność szczepień w zapobieganiu infekcji w rejonach o wzmożonej transmisji wariantu Delta jednocześnie udowadniając, że ochrona przeciwko ciężkiemu przebiegowi choroby oraz hospitalizacji pozostaje wysoka.

Potwierdzają to również wyniki opisanego badania.

Celem zapobiegania hospitalizacjom związanym z Covid- 19 wszystkie osoby mające taką możliwość powinny poddać się szczepieniom ochronnym.

Źródło
Bajema, Kristina L et al. “Effectiveness of COVID-19 mRNA Vaccines Against COVID-19-Associated Hospitalization – Five Veterans Affairs Medical Centers, United States, February 1-August 6, 2021.” MMWR. Morbidity and mortality weekly report vol. 70,37 1294-1299. 17 Sep. 2021, doi:10.15585/mmwr.mm7037e3

 

lek. med. Katarzyna Stażyk

Skip to content