Im większa wyszczepialność, tym mniejsza śmiertelność. Korelacja pomiędzy szczepieniami, a wskaźnikiem śmiertelności w województwach. - Szczepimy Się!
Strona główna » Im większa wyszczepialność, tym mniejsza śmiertelność. Korelacja pomiędzy szczepieniami, a wskaźnikiem śmiertelności w województwach.
Fakty i mity Wiedza

Im większa wyszczepialność, tym mniejsza śmiertelność. Korelacja pomiędzy szczepieniami, a wskaźnikiem śmiertelności w województwach.

Im większa wyszczepialność, tym mniejsza śmiertelność. Korelacja pomiędzy szczepieniami, a wskaźnikiem  śmiertelności w województwach. 

8 grudnia, farmaceuta Łukasz Pietrzak, znany i ceniony  środowisku eksperckim analityk pandemii COVID-19 udostępnił materiał, w którym wskazuje na bardzo silną korelację pomiędzy odsetkiem zaszczepionych osób w danym województwie w Polsce, a wskaźnikiem śmiertelności CFR w ciągu ostatnich 100 dni. 

Wskaźnik śmiertelności CFR (case fatality rate), zwany również ryzykiem śmiertelności przypadków to odsetek osób, które umierają z powodu określonej choroby wśród wszystkich osób, u których zdiagnozowano tę chorobę w pewnym okresie czasu.

Badacz mierzył korelację za pomocą dwóch używanych w statystyce wskaźników: współczynnika korelacji Pearsona i współczynnika korelacji Spearmana

Współczynnik Pearsona może wahać się od -1 do 1. Wartości skrajne czyli -1 i 1 oznaczają idealną, totalną korelację między zmiennymi, zaś 0 oznacza brak korelacji. Takie sytuacje praktycznie jednak nie występują. Stopień korelacji określa się zatem w przedziałach:

  1. 0-0,3 to słaba korelacja
  2. 0,3-0,5 to korelacja umiarkowana
  3. 0,5-0,7 to korelacja silna
  4. 0,7-1 to korelacja bardzo silna

Współczynnik korelacji Pearsona dla tej analizy wyniósł -0.82, czyli można wnioskować o bardzo silnej korelacji. 

Wniosek jest jasny: im większa wyszczepialność tym mniejsza śmiertelność!

Źródło grafiki: https://twitter.com/lpietrzak20/status/1468506133241507840/photo/1 

 

Kacper Nowina – Konopka

Skip to content