Izraelskie badania oceny trendów zachorowalności i śmiertelności - Szczepimy Się!
Strona główna » Izraelskie badania oceny trendów zachorowalności i śmiertelności
Aktualności Szczepionki przeciw COVID Wiedza

Izraelskie badania oceny trendów zachorowalności i śmiertelności

Izraelscy naukowcy przeprowadzili badanie retrospektywne celem oceny trendów w tym kraju w zakresie zachorowalności i śmiertelności z powodu Covid-19 w relacji do wprowadzenia programu szczepień oraz pojawienia się wariantu Delta.

W przeprowadzonej analizie uwzględniono dane pochodzące z Ministerstwa Zdrowia z okresu 27.02.20- 16.10.21 r. Informacje te dotyczyły liczby zachorowań na Covid-19, hospitalizacji oraz zgonów z tego powodu jak również liczby i skuteczności wykonanych szczepień.

Przed rozpoczęciem programu szczepień w Izraelu obserwowane trzy fale zachorowań spowodowanych SARS-CoV-2. W maju b.r. nastąpił znaczny spadek liczby infekcji, w lipcu ponowny wzrost spowodowany rozprzestrzenianiem się wariantu Delta.

Szczepienia rozpoczęto w grudniu 2020, z początkiem lipca ponad 60 % populacji zostało zaszczepione, w tym ponad 90 % osób powyżej 60 r.ż.

W badaniu przeprowadzono głównie analizę porównawczą danych dotyczącą fali zachorowań po wprowadzeniu szczepień na szeroką skalę w porównaniu do poprzednich.

Co wydaje się najbardziej istotne, pomimo wzrostu liczby infekcji nie obserwowano analogicznie wysokiego w porównaniu do poprzednich fal wzrostu liczby ciężkich przypadków, hospitalizacji oraz liczby zgonów.

Stwierdzono, że obniżyła się skuteczność szczepień w zakresie zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 z 95 % do 54 % ( w okresie luty-maj/czerwiec) ale nadal pozostała ona wysoka w zapobieganiu hospitalizacji w przebiegu Covid-19. W tym aspekcie odnotowano spadek z 98 % do 93 % (w okresie maj- czerwiec). Odnotowano podobny niewielki spadek w tym czasie jeśli chodzi o liczbę ciężkich przypadków wśród hospitalizowanych.

Nie jest wykluczone, że spadek skuteczności w zapobieganiu infekcjom należałoby wiązać ze spadkiem poziomu przeciwciał wśród osób, u których upłynęło już ponad 6 miesięcy od szczepienia podstawowego.

Ponadto zaobserwowano również, że w aktualnej fali infekcji zdecydowana większość ciężkich przypadków choroby oraz zgonów dotyczyła osób niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych.

W świetle rozwijającej się czwartej fali pandemii w Izraelu rozpoczęto podawanie dawki przypominającej szczepienia. Jak wynika z przeprowadzonej analizy w grupie tej stwierdzono niższe wskaźniki zachorowań, hospitalizacji i zgonów z powodu Covid-19.

Jak podkreślają autorzy wyniki przeprowadzonego badania mogą rzucać nowe światło na zasady podejmowania decyzji co do obowiązujących obostrzeń w krajach o wysokim wskaźniku szczepień. Zgodnie z ich sugestią decyzje te powinny być podejmowane nie tylko w oparciu o liczbę zachorowań, ale także należy brać pod uwagę liczbę hospitalizacji oraz zgonów z tego powodu. W związku z tym, że większość ciężkich przebiegów choroby oraz zgonów dotyczy osób niepoddanych immunizacji należy położyć nacisk na dalsze rozpowszechnianie szczepień ochronnych oraz podawanie dawki przypominającej. Takie postępowanie oraz uważne monitorowanie rozwoju sytuacji mogłoby być podstawą do ewentualnych złagodzeń restrykcji wprowadzonych w związku z pandemią.

lek.med. Katarzyna Stażyk

Źródło:

Mor S, Vicki M, Rachel WM. Changes in infectivity, severity and vaccine effectiveness against delta COVID-19 variant ten months into the vaccination program: The Israeli case [published online ahead of print, 2021 Nov 17]. Prev Med. 2021;154:106890. doi:10.1016/j.ypmed.2021.106890

 

Skip to content