Kolchicyna nie zmniejsza ciężkości COVID-19, ani ryzyka śmierci z jego powodu - Szczepimy Się!
Strona główna » Kolchicyna nie zmniejsza ciężkości COVID-19, ani ryzyka śmierci z jego powodu
Aktualności Wiedza

Kolchicyna nie zmniejsza ciężkości COVID-19, ani ryzyka śmierci z jego powodu

Według meta-analizy opublikowanej w RMD Open, dodanie kolchicyny do standardowego schematu opieki dla COVID-19, nie zmniejsza ciężkości choroby ani ryzyka śmierci u hospitalizowanych pacjentów.

Kolchicyna to lek przeciwzapalny, używany  w wielu chorobach zapalnych takich jak dna moczanowa, rodzinna gorączka śródziemnomorska czy zapalenie osierdzia. Ostatnio była używana w terapii COVID-19. Wcześniejsze badania doszły do wniosku, iż kolchicyna zmniejsza śmiertelność wśród chorych na COVID-19.

By sprawdzić skuteczność i bezpieczeństwo kolchicyny u pacjentów z COVID-19, naukowcy przeprowadzili meta-analizę 6 randomizowanych badań kontrolnych, w których w sumie udział wzięło 16,148 uczestników. Według naukowców uwzględnione prace sprawdzały skuteczność i/lub bezpieczeństwo kolchicyny w porównaniu z leczeniem podtrzymującym u pacjentów z COVID-19. Wyniki skuteczności obejmowały śmiertelność, wentylację zastępczą, przyjęcie na oddział intensywnej terapii oraz długość hospitalizacji. Wyniki bezpieczeństwa zawierały efekty uboczne, poważne efekty uboczne oraz biegunkę.

Naukowcy przeprowadzili meta-analizę używając modelu efektów losowych poprzez metodę Mantle-Hanzle. Dodatkowo użyto test I2 do sprawdzenia heterogeniczności oraz podejścia Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation (GRADE) do sprawdzenia jakości dowodów dla każdego wyniku.

Pacjenci po otrzymaniu kolchicyny nie wykazali  znacznej redukcji śmiertelności (RD = –0; 95% CI, –0.01 to 0.01; I 2= 15%), częstości wentylacji zastępczej  (RR = 0.67; 95% CI, 0.38-1.21; I2 = 47%), przyjęć na oddziały intensywnej terapii (RR = 0.49; 95% CI, 0.19-1.25; I2 = 34%), długości hospitalizacji (mean difference = –1.17; 95% CI, –3.02 to 0.67; I2 = 77%) oraz wystąpieniu poważnych powikłań (RD = –0.01; 95% CI, –0.02 to 0; I2 = 28%), w porównaniu z terapią podtrzymującą.

Dodatkowo, pacjenci którzy otrzymali kolchicynę częściej mieli efekty uboczne leczenia (RR = 1.58; 95% CI, 1.07-2.33; I2 = 81%) oraz biegunkę (RR = 1.93; 95% CI, 1.62-2.29; I2 = 0%),  w porównaniu z terapią podtrzymującą. Jakość GRADE była przeciętna dla większości wyników.

Bazując na wynikach badania, nie ma dodatkowych korzyści z włączania kolchicyny do terapii podtrzymującej pacjentów z COVID-19. Nie zmniejsza ona śmiertelności, potrzeby wentylacji zastępczej ani częstości przyjęć do oddziałów intensywnej terapii oraz długości hospitalizacji.


Jakub R. Pękala

The International Evidence-Based Anatomy Working Group (iEBA-WG)
Department of Anatomy, Jagiellonian University Medical College
Skip to content