Niepokojący raport American Academy of Pediatrics: ponad 25% nowych chorych w USA to dzieci! - Szczepimy Się!
Strona główna » Niepokojący raport American Academy of Pediatrics: ponad 25% nowych chorych w USA to dzieci!
Aktualności

Niepokojący raport American Academy of Pediatrics: ponad 25% nowych chorych w USA to dzieci!

Cotygodniowy raport American Academy of Pediatrics wskazuje na coraz większy udział dzieci w chorej populacji w Stanach Zjednoczonych.

Na dzień wydania raportu (18.11.2021):

  1. Ogólna liczba przypadków dziecięcych COVID-19 w Stanach Zjednoczonych wyniosła 6 767 762 przypadków. Dzieci stanowią 16,9% (6 767 762/39 961 694) wszystkich przypadków.
  2. W tygodniu od 11.11.21-11.18.21 zgłoszono 141,905 dziecięcych przypadków COVID-19. Dzieci stanowiły 25.1% (141,905/564,659) zgłoszonych tygodniowo przypadków, co stanowi 32% wzrostu w porównaniu z sytuacją sprzed 2 tygodni! Przypomnieć należy, że dzieci poniżej 18 roku życia, stanowią 22.2% populacji USA.
  3. Jeśli chodzi o hospitalizacje (dane zgłaszają 24 stany i Nowy Jork), dzieci stanowiły od 1,7% do 4,0% wszystkich skumulowanych hospitalizacji, a 0,1%-1,9% wszystkich dziecięcych przypadków COVID-19 skutkowało hospitalizacją.
  4. Jeśli chodzi o śmiertelność (zgłasza 45 stanów, Nowy Jork, Puerto Rico i Guam) dzieci stanowiły 0,00%-0,25% wszystkich zgonów spowodowanych przez COVID-19, a 6 stanów zgłosiło zero zgonów dzieci.

Pamiętać trzeba, że różne stany w różny sposób definiują pojęcie „dzieci” (wiek: 0-14, 0-17, 0-18, 0-19 i 0-20 lat).

15 tydzień z rzędu liczba zachorowań na COVID-19 wśród dzieci przekracza 100,000. Od pierwszego tygodnia września odnotowano ponad 1,7 miliona dodatkowych przypadków wśród dzieci.

Według ekspertów: nie należy wyciągać przedwczesnych wniosków z niewielkiej liczby hospitalizacji i zgonów. Choć w chwili obecnej wydaje się, że ciężka choroba jest rzadka wśród dzieci, to istnieje pilna potrzeba zebrania większej ilości danych na temat długoterminowego wpływu pandemii na dzieci, w tym sposobów, w jakie wirus może zaszkodzić długotrwałemu zdrowiu fizycznemu zakażonych dzieci, a także jego wpływu na zdrowie emocjonalne i psychiczne.


Pełen raport dostępny można ściągnąć na stronie: https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/

Kacper Nowina – Konopka

Skip to content