Pfizer chwali się skutecznością nowego leku na COVID. - Szczepimy Się!
Strona główna » Pfizer chwali się skutecznością nowego leku na COVID.
Aktualności Wiedza

Pfizer chwali się skutecznością nowego leku na COVID.

Pfizer chwali się skutecznością nowego leku na COVID: PAXLOVID zmniejsza ryzyko hospitalizacji lub zgonu o 89%.

Z uwagą monitorujemy rozwój preparatu PF-07321332, o którym pisaliśmy pod koniec września, gdy wchodził w kolejną fazę badań. 

Piątego listopada Pfizer ogłosił wyniki badań nad skutecznością PF-07321332, któremu nadano nazwę PAXLOVID (jest to doustny lek przeciwwirusowy przeznaczony do leczenia COVID-19).

Na podstawie analizy śródokresowej badania fazy 2/3 EPIC-HR  z randomizacją, prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby, w którym uczestniczyli niehospitalizowani dorośli pacjenci z COVID-19, u których istnieje wysokie ryzyko rozwoju ciężkiej choroby, preparat znacznie zmniejszył liczbę hospitalizacji i zgonów.

Analiza okresowa wykazała zmniejszenie o 89% ryzyka hospitalizacji lub zgonu z jakiejkolwiek przyczyny związanej z COVID-19 u pacjentów leczonych w ciągu trzech dni od wystąpienia objawów w porównaniu z grupą w której podano placebo.

0,8% pacjentów, którzy otrzymali PAXLOVID było hospitalizowanych do 28. dnia po randomizacji (3/389 hospitalizowanych, bez zgonów), w porównaniu z 7,0% pacjentów, którzy otrzymali placebo i byli hospitalizowani lub zmarli (27/385 hospitalizowanych z 7 zgonami).

Podobne zmniejszenie liczby hospitalizacji lub zgonów związanych z COVID-19 obserwowano u pacjentów leczonych w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów. 1,0% pacjentów, którzy otrzymali PAXLOVID, było hospitalizowanych do 28. dnia po randomizacji (6/607 hospitalizowanych, bez zgonów), w porównaniu z 6,7% pacjentów, którzy otrzymali placebo (41/612 hospitalizowanych z 10 kolejnymi zgonami)

W całej badanej populacji do 28. dnia nie odnotowano zgonów u pacjentów, którzy otrzymywali PAXLOVID, w porównaniu z 10 (1,6%) zgonami u pacjentów, którzy otrzymywali placebo.

Zgodnie z zaleceniem niezależnego Komitetu Monitorowania Danych oraz w porozumieniu z amerykańską Agencją ds. Żywności i Leków (FDA), Pfizer ma zaprzestać dalszego naboru do badania ze względu na przytłaczającą skuteczność wykazaną w tych wynikach. 

Firma ma przedstawić stosowane dane w ramach składania wniosku o zezwolenie na użycie w sytuacjach nadzwyczajnych (EUA) do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), tak szybko jak to możliwe. 

Pfizer twierdzi, że w przypadku zatwierdzenia lub dopuszczenia do obrotu, PAXLOVID, po pomyślnym zakończeniu pozostałej części programu rozwoju klinicznego EPIC, mógłby być przepisywany na szerszą skalę jako leczenie domowe w celu zmniejszenia dotkliwości choroby, liczby hospitalizacji i zgonów, a także zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażenia po kontakcie z wirusem u osób dorosłych. 

Czy PAXLOVID jest bezpieczny?

Według informacji Pfizera, przegląd bezpieczeństwa preparatu, który obejmował 1881 pacjentów nie wykazał niepokojących oznak. Działania niepożądane związane z leczeniem były porównywalne pomiędzy PAXLOVID (19%) i placebo (21%), a większość z nich miała łagodne nasilenie. 

Wśród pacjentów, u których wystąpiły zdarzenia niepożądane związane z leczeniem, u pacjentów, którym podawano PAXLOVID w porównaniu z placebo, obserwowano odpowiednio mniej poważnych zdarzeń niepożądanych (1,7% vs. 6,6%) i mniejszą liczbę przerwania stosowania leku z powodu zdarzeń niepożądanych (2,1% vs. 4,1%).

Obszerne informacje o programie EPIC-PEP i preparacie PAXLOVID znajdują się w komunikacie Pfizera dostępnym pod linkiem: 

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizers-novel-covid-19-oral-antiviral-treatment-candidate

 

Skip to content