Ryzyko COVID-19 mniejsze po szczepionce Moderny niż Pfizera, ale obie są wysoce skuteczne. - Szczepimy Się!
Strona główna » Ryzyko COVID-19 mniejsze po szczepionce Moderny niż Pfizera, ale obie są wysoce skuteczne.
Aktualności Szczepionki przeciw COVID

Ryzyko COVID-19 mniejsze po szczepionce Moderny niż Pfizera, ale obie są wysoce skuteczne.

W najnowszym badaniu przebadano dwie szczepionki w technologii mRNA. Obydwie wykazały wysoką skuteczność, aczkolwiek szczepionka Moderny powiązana była z niższym ryzykiem infekcji i hospitalizacji niż szczepionka Pfizer-BioNTech. Badanie to jest pierwszym tego typu porównaniem efektywności szczepionek.

Biorąc pod uwagę wysoką skuteczność obu szczepionek, autorzy badania rekomendują obydwie. Pomimo niewielkich różnic w efektywności w absolutnej skali, mogą mieć one istotne znaczenie w skali populacji.

W badaniu Dr Barbra A. Dickerman z  Harvard T.H. Chan School of Public Health, wraz ze swoją grupą badawczą przeanalizowała elektroniczne dane, na temat 440,000 amerykańskich weteranów wojennych, którzy przyjęli jedną z obu szczepionek (219,842 przypadków w każdej z grup) pomiędzy 4 stycznia a 14 maja 2021. Uczestnicy zostali sparowani 1:1 na podstawie czynników ryzyka i śledzeni przez kolejne 24 tygodnie.

Obydwie grupy były ekstremalnie podobne, pod względem zmiennych z uwagą dla różnych czynników demograficznych, geograficznych i związanych ze zdrowiem.

Wyniki opublikowane w The New England Journal of Medicine, pokazały, że oszacowane ryzyko dla udokumentowanej infekcji SARS-CoV-2 wyniosło 5.75 zdarzeń na 1000 osób (95% CI, 5.39-6.23) w kohorcie Pfizer-BioNTech i 4.52 zdarzeń na 1000 osób (95% CI, 4.17-4.84) w kohorcie Moderny.

W czasie gdy alfa była dominującym wariantem, nadmiar liczby zdarzeń na 1000 osób dla Pfizera w porównaniu z Moderną wyniósł 1.23 (95% CI, 0.72-1.81) dla udokumentowanej infekcji, 0.44 (95% CI, 0.25-0.7) dla objawowej infekcji, 0.55 (95% CI, 0.36-0.83) dla hospitalizacji związanej z COVID-19, 0.1 (95% CI, 0-0.26) dla przyjęcia na oddział intensywnej terapii związanego z COVID-19 i  0.02 (95% CI, 0.06 to 0.12) dla śmierci z powodu COVID-19. Odpowiadające, nadmiarowe ryzyko w czasie dominacji wariantu delta w wyniosło 6.54 zdarzenia na 1000 osób(95% CI, 2.58 to 11.82).

Wyniki były spójne niezależnie od dominującego szczepu. Autorzy podkreślają, że mamy szczęście posiadać dwie tak dobre opcje. Szczepienie jakąkolwiek szczepionką jest lepsze od nie zaszczepienia. Najlepszą szczepionką jest ta, która jest dla nas dostępna.

Jakub R. Pękala

The International Evidence-Based Anatomy Working Group (iEBA-WG)
Department of Anatomy, Jagiellonian University Medical College
Skip to content