Skuteczność szczepionek przeciwko Covid-19 w zapobieganiu infekcjom oraz ciężkiemu przebiegowi choroby - Szczepimy Się!
Strona główna » Skuteczność szczepionek przeciwko Covid-19 w zapobieganiu infekcjom oraz ciężkiemu przebiegowi choroby
Fakty i mity Szczepionki przeciw COVID

Skuteczność szczepionek przeciwko Covid-19 w zapobieganiu infekcjom oraz ciężkiemu przebiegowi choroby

Stosowanie szeroko rozpowszechnionych szczepień przeciwko Covid-19 jest narzędziem pozwalającym kontrolować pandemię. Mimo stosowania takiej ochrony, wśród osób zaszczepionych nadal istnieje możliwość wystąpienia infekcji. Celem oceny częstości zakażeń zależnie od statusu szczepienia przeprowadzono badanie na terenie hrabstwa Los Angeles wśród 43 127 osób (powyżej 16 r.ż ), u których w okresie 01.05-25.06.21 stwierdzono infekcję SARS-CoV-2.  W czasie objętym badaniem doszło do stopniowego wzrostu zachorowań spowodowanych wariantem Delta.

71,4 % zdiagnozowanych w tym czasie zakażeń wystąpiło u osób niezaszczepionych, 3,3 % wśród częściowo a 25,3 % u całkowicie zaszczepionych. 7,6 % osób niezaszczepionych zostało poddanych hospitalizacji, 1,5 % wymagało przyjęcia na oddział intensywnej terapii a u 0,5 % konieczne było stosowanie mechanicznej wentylacji. Wśród osób zaszczepionych było to odpowiednio 3,2%, 0,5 %, 0,2 %. 

Analizując grupę pacjentów hospitalizowanych autorzy stwierdzili, że średnia wieku była wyższa wśród zaszczepionych- 64 lata, niż u niezaszczepionych- 49 lat.  Wyższy był procent zgonów osób niepoddanych immunizacji- 0,6 % w porównaniu do 0,2 %. 6 z 24 zaszczepionych pacjentów, którzy zmarli miało ciężkie choroby związane z immunosupresją, średnia wieku w tej grupie wyniosła78 lat, w porównaniu do 63 lat u niezaszczepionych.

W okresie końcowym badania ( kiedy stopniowo zaczął dominować wariant Delta) zachorowalność na Covid-19 skorygowana z uwzględnieniem wieku była 4,9 razy większa, a wskaźnik hospitalizacji (również skorygowany z uwzględnieniem wieku) 29,2 razy większy  wśród niezaszczepionych w porównaniu do zaszczepionych pacjentów.

Uzyskane dane potwierdzają skuteczność szczepionek przeciwko Covid-19 w zapobieganiu infekcjom oraz ciężkiemu przebiegowi choroby, także w okresie, gdy stopniowo wzrastały zakażenia spowodowane wariantem Delta.

lek. med. Katarzyna Stażyk

 

Źródło:

Griffin JB, Haddix M, Danza P, et al. SARS-CoV-2 Infections and Hospitalizations Among Persons Aged ≥16 Years, by Vaccination Status – Los Angeles County, California, May 1-July 25, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021;70(34):1170-1176. Published 2021 Aug 27. doi:10.15585/mmwr.mm7034e5

Skip to content