Skuteczność szczepionki przeciwko Covid-19 u pacjentów z przewlekle chorą wątrobą - Szczepimy Się!
Strona główna » Skuteczność szczepionki przeciwko Covid-19 u pacjentów z przewlekle chorą wątrobą
Aktualności Szczepionki przeciw COVID

Skuteczność szczepionki przeciwko Covid-19 u pacjentów z przewlekle chorą wątrobą

Skuteczność szczepionki przeciwko Covid-19 zależy od wielu czynników, mają one związek zarówno z charakterystyką wirusa ale również ze stanem zdrowia osoby szczepionej, w tym występującymi u niej chorobami towarzyszącymi.

W jednym z badań naukowcy przeanalizowali w tym aspekcie dane dotyczące pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby oraz po przeszczepie wątroby. 

Badanie to skoncentrowało się na tych osobach, które otrzymały przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko Covid-19. Dane pochodziły z dwóch rejestrów dotyczących pacjentów z całego świata z przewlekłymi chorobami wątroby i obejmowały okres od marca do sierpnia 2021 roku. W tym czasie zidentyfikowano 342 osoby z laboratoryjnie potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, wśród nich 40 otrzymało przynajmniej 1 dawkę szczepionki, z czego 12 było w pełni zaszczepionych (powyżej 2 tygodni od drugiej dawki ).  

W tej grupie 21 pacjentów miało zdiagnozowaną przewlekłą chorobę wątroby, dominującą przyczyną była niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (90 % w stadium marskości), 62 % przyjęło jedną, a 38 % dwie dawki szczepionki. 33 % spośród nich wymagało hospitalizacji, 5% zostało przyjętych do oddziału intensywnej terapii, nie stwierdzono żadnego zgonu. W grupie 225 pacjentów z przewlekła chorobą wątroby, którzy nie zostali zaszczepieni 72 % było hospitalizowanych, 9% zostało przyjętych na oddział intensywnej terapii, 8 % zmarło.

19 pacjentów było po przeszczepie wątroby. 32 % osób z tej grupy wymagało hospitalizacji, 16 % zostało podłączonych do respiratora, 11% zmarło. Wszystkie osoby wymagające przyjęcia do oddziału intensywnej terapii były zaszczepione tylko jedną dawką. W porównaniu w grupie osób niezaszczepionych po przeszczepie wątroby współczynniki te wyniosły 43 %, 12 % oraz 8%.

W analizowanym okresie współczynniki dotyczące zachorowalności, hospitalizacji, w tym w oddziale intensywnej terapii i zgonów były zdecydowanie wyższe wśród niezaszczepionych pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby.

W badanej grupie żadna z osób, która otrzymała dwie dawki szczepienia przeciwko Covid-19 nie wymagała przyjęcia do oddziału intensywnej terapii, nie stwierdzono w tej grupie zgonów. Niemniej jednak są to pacjenci z immunosupresją, obserwowano wśród nich pojawienie się infekcji przełomowych, skutkujących również dekompensacją funkcji wątroby. Przemawia to za koniecznością stosowania również środków niefarmakologicznych ochrony przed infekcją

Z uwagi na zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji SARS-CoV-2 w badanej grupie pacjentów podkreśla się konieczność stosowania działań profilaktycznych w postaci szczepień ochronnych.

lek. med. Katarzyna Stażyk

Źródło:

Moon AM, Webb GJ, García-Juárez I, et al. SARS-CoV-2 Infections Among Patients With Liver Disease and Liver Transplantation Who Received COVID-19 Vaccination [published online ahead of print, 2021 Oct 28]. Hepatol Commun. 2021;10.1002/hep4.1853. doi:10.1002/hep4.1853

Skip to content