Szczepionka przeciw COVID-19 skuteczna także u chorych z rakiem nerki - Szczepimy Się!
Strona główna » Szczepionka przeciw COVID-19 skuteczna także u chorych z rakiem nerki
Aktualności Szczepionki przeciw COVID

Szczepionka przeciw COVID-19 skuteczna także u chorych z rakiem nerki

Większość pacjentów z rakiem nerki, którzy zostali zaszczepienie przeciw COVID-19 wykazuje wystarczającą odpowiedź serologiczną. Naukowcy odnotowali serokonwersję na poziomie 92.1 % po  2 miesiącach po pierwszej dawce szczepionki.

Jasnoor Malhotra z City of Hope National Medical Center wskazuje: “Ostatnio publikowane wyniki badań wskazują, że pacjenci z guzami litymi po szczepieniu na COVID-19 mają wyższe wskaźniki serokonwersji niż pacjenci z nowotworami hematologicznymi, nasze dane wspierają najnowsze doniesienia, aczkolwiek jeszcze wiele pozostaje do zrobienia z powodu ubóstwa danych na temat czynników klinicznych korelujących ze słabą odpowiedzią immunologiczną”.

Kilka badań analizowało biologiczny wpływ szczepionki przeciw COVID-19 u pacjentów z guzami litymi. Wskaźnik serokonwersji w tych badaniach sięgał od 86% do 98%. Niestety charakteryzowały się one niewielką liczbą osób z rakiem nerki. Dlatego ciągle potrzebne są dalsze badania w tym kierunku. Malhotra i jego zespół zidentyfikował 38 pacjentów (mediana wieku, 63 lata; zakres, 57-70; 68.4% mężczyźni; 81.6% biali) z rakiem nerki, którzy nie przyjęli żadnej szczepionki na COVID-19.

Więcej niż połowa (57.9%) otrzymywała immunoterapię, 34.2% miało terapię celowaną i 2.6% chemioterapię. Najczęstsze występujące choroby współistniejące to m. in. choroby krążenia (63.1%), autoimmunologiczne (21.1%), pulmonologiczne (7.9%) oraz 7.9% miało cukrzycę. Około dwie trzecie (65.8%) zaszczepiono BNT162b2 v (Pfizer),  a jedną trzecią (34.2%) mRNA-1273 (Moderna). Trzydziestu pięciu uczestników badania (92.1%) uzyskało serokonwersję 2 miesiące po pierwszej dawce szczepionki. Malhotra przedstawia: “Niektóre wyniki były zaskakujące, np nie zaobserwowano różnicy w reakcji immunologicznej pomiędzy grupami pacjentów różniących się stosowaną terapią przeciwnowotworową.”

Naukowcy pomimo, znanych im ograniczeń swojego badania m in. małej próby badawczej, uważają że ich wyniki powinny zachęcić chorych na raka nerki do zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Skip to content