Szczepionki przeciwko Covid-19 w coraz młodszych grupach wiekowych. - Szczepimy Się!
Strona główna » Szczepionki przeciwko Covid-19 w coraz młodszych grupach wiekowych.
Fakty i mity Szczepionki przeciw COVID

Szczepionki przeciwko Covid-19 w coraz młodszych grupach wiekowych.

Szczepionki przeciwko Covid-19 są badane i wprowadzane w coraz młodszych grupach wiekowych. W Polsce aktualnie przeprowadza się immunizację w tym kierunku u osób powyżej 12 r.ż, natomiast najpewniej w najbliższych tygodniach będą możliwe już szczepienia dzieci w wieku powyżej 5 lat. Potrzebę i pozytywne wyniki takiego postępowania potwierdza jedno z badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych.

Celem oceny skuteczności szczepionki w zapobieganiu hospitalizacji w przebiegu Covid-19 przeprowadzono badanie kliniczno- kontrolne na terenie 19 szpitali pediatrycznych, umiejscowionych w 16 stanach. Badanie przeprowadzono w okresie 01.06.21- 30.09.21 r. W badaniu nie uwzględniono informacji jaki wariant wirusa powodował infekcję, natomiast było ono przeprowadzone w okresie dominacji na tym terenie i w tym czasie wariantu Delta SARS-CoV-2.

W analizie uwzględniono 464 osoby. Byli to pacjenci w wieku 12-18 r.ż., średni wiek badanych wyniósł 15 lat. Spośród nich 72 % miało przynajmniej jedną chorobę towarzysząca. Nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania większości chorób przewlekłych w obu badanych grupach z wyjątkiem cukrzycy, która występowała częściej wśród osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 oraz schorzeń neurologicznych i nerwowo- mięśniowych częstszych w grupie kontrolnej.

Uzyskane wyniki pozwoliły potwierdzić wysoką skuteczność szczepienia przeciwko Covid-19 w zapobieganiu hospitalizacji w przebiegu tej choroby. W przeprowadzonym badaniu skuteczność tą oszacowano na 93 %. Ponadto stwierdzono, że większość pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19  była niezaszczepiona. Osoby nie poddane immunizacji stanowiły w tym przypadku 97 %. W grupie osób chorych 43 % wymagało hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii, u 16 % stwierdzono bardzo ciężki przebieg choroby (spośród nich 7 % zmarło). Wszyscy pacjenci w tych grupach byli niezaszczepieni.

Jak podkreślają autorzy przeprowadzonego badania jego wynik potwierdza wysoką skuteczność szczepienia przeciwko Covid-19 w zapobieganiu hospitalizacji w przebiegu tej choroby. Podkreśla to także, jak istotne jest prowadzenie immunizacji również  tej grupie wiekowej.

lek.med. Katarzyna Stażyk

Źródło:
Olson SM, Newhams MM, Halasa NB, et al. Effectiveness of Pfizer –BioNTech mRNA Vaccination Against Covid-19 Hospitalization Among Persons Aged 12-18 Years- United States, June- September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70:1483-1488. DOI:http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7042e1

 

Skip to content