Według badań przeprowadzonych w Izraelu, dawka przypominająca szczepionki Pfizera, zmniejsza ryzyko ciężkiej choroby COVID-19 oraz śmierci w jej wyniku - Szczepimy Się!
Strona główna » Według badań przeprowadzonych w Izraelu, dawka przypominająca szczepionki Pfizera, zmniejsza ryzyko ciężkiej choroby COVID-19 oraz śmierci w jej wyniku
Aktualności Szczepionki przeciw COVID

Według badań przeprowadzonych w Izraelu, dawka przypominająca szczepionki Pfizera, zmniejsza ryzyko ciężkiej choroby COVID-19 oraz śmierci w jej wyniku

Dorośli w wieku 50 lat lub starsi, którzy otrzymali dawkę przypominającą Pfizer-BioNTech co najmniej 5 miesięcy po drugiej dawce szczepionki, mieli o 90% niższy wskaźnik śmiertelności w porównaniu z tymi którzy jej nie otrzymali. Dane zostały opublikowane w The New England Journal of Medicine, jeszcze przed wykryciem wariantu Omicron.

Uzyskane wyniki pokazują znaczny wpływ na ratowanie życia i zdrowia przez dawkę przypominająca szczepionki. Dr Roman Arbel i jego grupa badawcza, przeprowadzili badanie obserwacyjne na 843,203 pacjentów w wieku 50 lub więcej lat. Wszyscy byli zaszczepieni co najmniej dwoma dawkami szczepionki Pfizera. Spośród nich 90% przyjęło dawkę przypominająca w okresie od 6 sierpnia do 29 września. Średnia wieku uczestników wynosiła 68.5 lat. Częstymi współwystępującymi chorobami były nadciśnienie (46%), otyłość (33%) i cukrzyca (29%). Sześćdziesięciu pięciu pacjentów z grupy która przyjęła dawkę przypominającą (0.16 śmierci na 100,000 osób dziennie) oraz 137 uczestników z grupy, która nie przyjęła dawki przypominającej (2.98 śmierci na 100,000 osób dziennie) zmarło na COVID-19 w czasie badania (skorygowana HR = 0.1; 95% CI, 0.07-0.14).

Inne badania opublikowane w The New England Journal of Medicine, wykazało niższy wskaźnik zakażeń i ciężkiej choroby pośród osób w wieku 16 lat lub starszych, którzy otrzymali dawkę przypominającą szczepionki Pfizera.  Yinon M. Bar-On z Weizmann Institute of Science i jego grupa badawcza zaobserwowali, że częstość infekcji była 10 razy niższa wśród pacjentów zaszczepiona trzema dawkami niż u pacjentów po dwóch standardowych dawkach. Naukowcy wyekstrachowali dane spośród 4,6 miliona pacjentów, którzy otrzymali co najmniej dwie dawki szczepionki, przynajmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem badania. W badaniu zawarto dane zebrane od 30 lipca do 10 października 2021.

Częstość ciężkiej choroby była 17.9 raza niższa w grupie z dawką przypominająca niż w grupie po standardowych 2 dawkach, u pacjentów w wieku 60 lat lub wyższym (95% CI, 15.1-21.2) i 21.7 times niższe pośród osób w wieku od 40 do 59 lat. Dodatkowo, częstość śmierci związanych z COVID-19 była 14.7 niższa w grupie osób w wieku  60 lat lub starszych, którzy przyjęli dawkę przypominającą.

Wyniki badania zostały opublikowane niedługo po ogłoszeniu przez Pfizer i BioNTech nowych danych, pokazujących, iż dawka przypominająca wzmacnia odporność przeciw nowemu wariantowi COVID-19 – Omicron.

Jakub R. Pękala

The International Evidence-Based Anatomy Working Group (iEBA-WG)
Department of Anatomy, Jagiellonian University Medical College
Skip to content