Większość pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym, seropozytywna po dwóch dawkach szczepionki - Szczepimy Się!
Strona główna » Większość pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym, seropozytywna po dwóch dawkach szczepionki
Aktualności Szczepionki przeciw COVID

Większość pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym, seropozytywna po dwóch dawkach szczepionki

Większość pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) i zespołem mielodysplastycznym (MDS) była seropozytywna po dwóch dawkach szczepionki przeciw COVID-19. Wyniki przeprowadzonego badania – jak dotychczas największego wśród tych pacjentów, z danymi serologicznymi po przyjęciu dwóch dawek – pokazały że szczepionka Moderny wykazuje silną odpowiedź u tego typu pacjentów.

Pacjenci z nowotworami hematologicznymi, w tym AML i MDS, mają duże ryzyko ciężkiej infekcji SARS-CoV-2, a w efekcie śmierci. Celem badania było opracowanie profilu bezpieczeństwa szczepionki mRNA-1273 (Moderna), w kohorcie pacjentów z AML i MDS. W analizie ujęto 46 pacjentów (mediana wieku 68 lat, 58.7% mężczyźni, 95.7% biali) z AML (n=30) i MDS (n=16), przyjętych do Moffitt Cancer Center and Research Institute od 12 do 25 stycznia 2021. Większośc pacjentów (87%) była w okresie remisji choroby w czasie szczepienia, a dwie trzecie (69.6%) przeszło allogeniczną transplantacje komórek macierzystych.

W wynikach 69.6% pacjentów była seropozytywna w dniu 29 (po pierwszej dawce szczepionki), a 95.7% w dniu 57 badania (po przyjęciu drugiej dawki). Naukowcy zaobserwowali znacznie wyższe miana przeciwciał po przyjęciu drugiej dawki niż pierwszej (średnia, 3,806.5 vs. 315; P < .0001). W tym obserwacyjnym badaniu , większość pacjentów z AML i MDS wykazała seropozytywność po drugiej dawce. Co ważniejsze, miana przeciwciał spektakularnie wzrastały po przyjęciu drugiej dawki szczepionki, wskazując na potencjalne korzyści seryjnych szczepień u pacjentów niewykazujących odpowiedzi po pierwszej dawce.


Jakub R. Pękala

The International Evidence-Based Anatomy Working Group (iEBA-WG)
Department of Anatomy, Jagiellonian University Medical College
Skip to content