Zależność współczynnika hospitalizacji od statusu szczepienia w USA - Szczepimy Się!
Strona główna » Zależność współczynnika hospitalizacji od statusu szczepienia w USA
Aktualności Szczepionki przeciw COVID

Zależność współczynnika hospitalizacji od statusu szczepienia w USA

W większości krajów zbierane i prezentowane są dane dotyczące zachorowań, hospitalizacji i zgonów z powodu Covid-19. W Stanach Zjednoczonych jednym z narzędzi służących do takiego nadzoru jest COVID-NET (Coronavirus Disease 2019 -Associated Hospitalization Surveillance Network). Jest to system opierający się na zbieraniu, analizie i interpretacji danych dotyczących populacji na określonym terenie. Dotyczy hospitalizacji związanych z laboratoryjnie potwierdzonymi przypadkami Covid-19 wśród dzieci i dorosłych. Dane dostarczane są z 250 szpitali na terenie 14 stanów. Wyniki dostępne są na stronie CDC ( Centers for Disease Control and Prevention).

Stanowi on źródło informacji o współczynnikach hospitalizacji związanych z zakażeniem SARS-CoV-2. Zawarte w nim informacje są uzupełniane co tydzień. Dane są analizowane z uwzględnieniem wieku, płci, rasy oraz chorób towarzyszących.

Jednym z przedmiotów analizy jest również zależność współczynnika hospitalizacji od statusu szczepienia. Ostatnie dane na ten temat zostały opublikowane w grudniu b.r. i dotyczą okresu styczeń- październik 2021 r.

Z zamieszczonego podsumowania wynika, że skumulowany wskaźnik hospitalizacji związanych z Covid-19 u osób powyżej 18 r.ż. był 8 razy wyższy w grupie pacjentów niezaszczepionych. Jak podkreślają autorzy podsumowania dane dotyczące poszczególnych tygodni mogą sie różnić. Niemniej jednak oceniając skumulowane wskaźniki hospitalizacji związanych z Covid-19 w poszczególnych grupach wiekowych, wynika z nich, że w grupie osób 12-17 r.ż. był on 12 razy wyższy u niezaszczepionych. Wśród osób 18-49 r.ż. był 13 razy wyższy, w grupie 50-64 r.ż. 11 razy wyższy, w grupie powyżej 65 r.ż  6 razy wyższy wśród osób niezaszczepionych w porównaniu do zaszczepionych.

Dodatkowo na stronie CDC prezentowane są również dane związane z zachorowalnością na Covid-19 oraz zgonami z powodu tej choroby zależnie od statusu szczepienia. Dotyczą ponad jednej trzeciej całej populacji Stanów Zjednoczonych i są uzupełniane każdego miesiąca. Ostatnie zbiorcze podsumowanie dotyczy miesiąca września i wynika z niego, że w tym miesiącu ryzyko uzyskania pozytywnego testu w kierunku SARS-CoV-2 było 5,8 razy wyższe, natomiast zgonu z powodu Covid-19 14 razy wyższe wśród niezaszczepionych w porównaniu do osób poddanych szczepieniu.

lek. med. Katarzyna Stażyk

Źródło:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covd-data/covid-net/purpose-methods.html

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#covidnet-hospitalizations-vaccination&data-dropdown-covidnet-vaccinerates-raw-data=12-17%20yr

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#rates-by-vaccine-status

 

Skip to content