Zaszczepienie przeciwko Covid - 19 a liczba hospitalizacji w USA - Szczepimy Się!
Strona główna » Zaszczepienie przeciwko Covid – 19 a liczba hospitalizacji w USA
Aktualności Fakty i mity Szczepionki przeciw COVID

Zaszczepienie przeciwko Covid – 19 a liczba hospitalizacji w USA

W badaniu przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych, na terenie stanów Oregon i Waszyngton, przeanalizowano dane ponad 400 tysięcy pacjentów (powyżej 12 r.ż.), korzystających z opieki zdrowotnej w okresie od lipca do września 2021 r. Celem badania było zidentyfikowanie liczby zachorowań, hospitalizacji i zgonów z powodu Covid-19, z uwzględnieniem podziału pacjentów zależnie od statusu szczepienia. 

W badanej populacji zdiagnozowano 7155 przypadków infekcji SARS-CoV-2, 4146 wśród pacjentów niezaszczepionych, 3009 wśród zaszczepionych. Ogólna zachorowalność na Covid-19 wyniosła w pierwszej grupie 30,1 /1000 osób w porównaniu do 8,7/1000 w drugiej.

Konieczność wizyty w oddziale ratunkowym dotyczyła 18,5 % osób z grupy niezaszczepionej, 9% było hospitalizowanych. W porównaniu- wśród osób zaszczepionych było to 8,1 % oraz 3,9 %.

Surowy współczynnik umieralności wyniósł 0,43/1000 w pierwszej grupie w porównaniu do 0,06/1000 w drugiej czyli był siedmiokrotnie wyższy wśród niezaszczepionych.

Hospitalizacje z powodu Covid-19 były rzadkie w grupie zaszczepionych. Inny był też profil pacjentów jeśli taka konieczność zaistniała. Średnia wieku wynosiła 72 lata, 72% pacjentów miało powyżej 65 lat. Przynajmniej jedną chorobę towarzyszącą miało 89 % osób. Spośród nich (hospitalizowanych, zaszczepionych) 15 % wymagało przyjęcia na oddział intensywnej terapii, a 21 % zmarło. Inaczej prezentuje  się charakterystyka grupy pacjentów niezaszczepionych, hospitalizowanych. Średnia wieku wyniosła 57 lat, powyżej 65 r.ż. było tylko 33 % badanych, przynajmniej jedną chorobę towarzyszącą miało 63 %. W tej grupie 27 % osób wymagało przyjęcia na oddział intensywnej terapii, 17 % zmarło. Wśród osób, które zmarły z powodu Covid-19 średnia wieku wynosiła 78 lat (54-94 lat) w grupie zaszczepionej, w porównaniu do 68 lat (37-100 lat) w grupie niezaszczepionej. 

Autorzy badania w następujący sposób podsumowali jego wyniki.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie dominacji wariantu Delta. Częstość zachorowań na Covid-19 była w tym czasie trzykrotnie niższa wśród osób zaszczepionych. Pacjenci zaszczepieni około połowę rzadziej wymagali wizyty w oddziale ratunkowym i hospitalizacji. Pacjenci zaszczepieni, hospitalizowani byli starsi, częściej występowały u nich choroby towarzyszące niż u pacjentów niezaszczepionych. Surowy współczynnik umieralności był znacznie wyższy u pacjentów nie poddanych szczepieniu. Wynik badania jest zgodny z wynikami innych, podobnych badań i potwierdza wysoką skuteczność szczepienia w zapobieganiu  ciężkiemu przebiegowi Covid-19.

Uzyskane rezultaty podkreślają konieczność powszechnych szczepień przeciwko Covid-19 oraz przyjmowania dawki przypominającej.

lek. med. Katarzyna Stażyk

Źródło:

Naleway AL, Groom HC, Crawford PM, Salas SB, Henninger ML, Donald JL, Smith N, Thompson MG, Blanton LH, Bozio CH, Azziz-Baumgartner E. Incidence of SARS-CoV-2 Infection, Emergency Department Visits, and Hospitalizations Because of COVID-19 Among Persons Aged ≥12 Years, by COVID-19 Vaccination Status – Oregon and Washington, July 4-September 25, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2021 Nov 19;70(46):1608-1612. doi: 10.15585/mmwr.mm7046a4. PMID: 34793417; PMCID: PMC8601415.

Skip to content