Zwiększone ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 u pacjentów poddanych terapią rytuksymabem - Szczepimy Się!
Strona główna » Zwiększone ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 u pacjentów poddanych terapią rytuksymabem
Aktualności Wiedza

Zwiększone ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19 u pacjentów poddanych terapią rytuksymabem

Bazowe użycie rytuksymabu w porównaniu z konwencjonalnymi syntetycznymi lekami modyfikującymi chorobę, było powiązane z gorszymi efektami u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Pandemia COVID-19 postawiła pod znakiem zapytania bezpieczeństwo DMARD u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Pośród różnych leków z grupy DMARD, rytuksymab (Rituxan, Genentech) ma unikatowy sposób działania, polegający na redukcji ilości limfocytów B, który może trwać nawet kilka miesięcy. Dlatego właśnie podjęto próbę zbadania rytuksymabu w porównaniu z innymi DMARD u pacjentów z RZS.

W retrospektywnym badaniu kohortowym, ujęto 69,549 pacjentów z RZS z National COVID Cohort Collaborative, z których 22,956 zostało zdiagnozowanych z COVID-19 w lub po 1 stycznia 2020.

W skorygowanym multi-zmiennym modelu, bazowe użycie rytuksymabu u zdiagnozowanych z COViD-19, powiązane było ze zwiększoną szansą hospitalizacji (OR = 2.14; 95% CI, 1.51-3.04), przyjęciem do oddziału intensywnej terapii (OR = 5.22; 95% CI, 1.77-15.41) i wentylacją inwazyjną (OR = 2.74; 95% CI, 1.36-5.51), w porównaniu z konwencjonalnym, syntetycznymi DMARD.

Pacjenci, którzy przyjmowali rytuksymab w ostatnim czasie byli powiązani ze zwiększonym ryzykiem 30-dniowej śmiertelności w porównaniu z tymi, których ostatnia infuzja miałą miejsce co najmniej 180 dni wcześniej. Jednakże, używanie rytuksymabu nie było powiązane z ciężkim/śmiertelnym COVID-19 (skorygowane OR = 1.66; 95% CI, 0.89-3.08). Wyniki te stoją w kontraście do innych badań, które obserwowały tą korelację. Rozbieżność wynika zapewne, z nieodpowiedniej korekcji modelu dla terapii używanych u chorych na COVID-19, zwłaszcza podczas hospitalizacji.

Również brak użycia jakichkolwiek DMARD był powiązany ze znacząco wyższymi szansami hospitalizacji u pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19.

Dane te pokazują potrzebę ostrożności i ciągłego monitorowania pacjentów na rytuksymabie, a także znaczenie szczepień, dawek przypominających oraz działań prewencyjnych takich jak noszenie masek, unikanie niepotrzebnych podróży oraz dystans społeczny.

Skip to content