Nowe informacje o leku Pfizera na COVID-19: ma być skuteczny również przeciw Omikronowi. - Szczepimy Się!
Strona główna » Nowe informacje o leku Pfizera na COVID-19: ma być skuteczny również przeciw Omikronowi.
Aktualności

Nowe informacje o leku Pfizera na COVID-19: ma być skuteczny również przeciw Omikronowi.

PAXLOVID (połączone tabletki nirmatrelviru i tabletki rytonawiru) to jeden z najbardziej obiecujących obecnie badanych leków przeciw COVID-19.

Ciągle śledzimy rozwój jego badania. Pisaliśmy o nim w materiałach dostępnych pod poniższymi linkami:

https://szczepimysie.pl/nowy-kandydat-na-lekarstwo-przeciw-covid-19/

https://szczepimysie.pl/pfizer-chwali-sie-skutecznoscia-nowego-leku-na-covid/

We wtorek 14 grudnia Pfizer wydał komunikat dotyczący Paxlovidu. Co wynika z podanych informacji? 

Po pierwsze, ostateczne wyniki badania EPIC-HR dostępne od wszystkich pacjentów z grupy wysokiego ryzyka włączonych do badania (2246 osób) potwierdziły wcześniejsze wyniki analizy okresowej, które wykazały, że PAXLOVID zmniejszył ryzyko hospitalizacji lub zgonu o 89% (w ciągu trzech dni od wystąpienia objawów) i 88% (w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów) w porównaniu z podaniem placebo. 

Po drugie, badania wykazały, że względne zmniejszenie ryzyka (RRR) u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych wyniosło 94%. 1,1% pacjentów, którzy otrzymali PAXLOVID, było hospitalizowanych do 28. dnia (1/94 hospitalizowanych-bez zgonów), w porównaniu z 16,3% pacjentów, którzy otrzymali placebo (16/98 hospitalizowanych z 6 zgonami).

Po trzecie, w całej badanej populacji do 28. dnia nie odnotowano zgonów u pacjentów, którzy otrzymywali produkt PAXLOVID, w porównaniu z 12 (1,2%) zgonami u pacjentów, którzy otrzymywali placebo.

Po czwarte, analizy śródokresowe trwającego drugiego badania z udziałem dorosłych o standardowym ryzyku (EPIC-SR) wykazały zmniejszenie o 70% liczby hospitalizacji i brak zgonów w leczonej populacji, w porównaniu z podaniem placebo.

Po piąte, w obu powyższych badaniach zaobserwowano około 10-krotny spadek wiremii (ilości wirusa na mililitr krwi) w piątym dniu w porównaniu z podaniem placebo, co wskazuje na silne działanie przeciwko SARS-CoV-2 i stanowi najsilniejsze obniżenie wiremii odnotowane do tej pory dla doustnego środka przeciwwirusowego COVID-19.

Co z Omikronem?

Firma przekonuje, że PAXLOVID zachowa silne działanie przeciwwirusowe wobec wariantu Omicron, jak i innych wariantów VOC. Dlaczego? Przedstawiciele firmy tłumaczą: 

„PAXLOVID działa wewnątrzkomórkowo na proteazę wirusa SARS-CoV-2 poprzez hamowanie replikacji wirusowej. Nirmatrelvir [część leku] wykazał stałą aktywność przeciwwirusową in vitro wobec wcześniej zidentyfikowanych wariantów wirusa (tj. alfa, beta, delta, gamma, lambda i mu). Ponadto nirmatrelvir silnie hamował proteazę 3CL związaną z Omicronem w teście biochemicznym in vitro. Wskazuje to na potencjał nirmatrelviru do utrzymania silnej aktywności przeciwwirusowej wobec Omicronu.”

Skip to content