Szczepienie na COVID-19 zmniejsza częstość hospitalizacji u chorych z marskością wątroby - Szczepimy Się!
Strona główna » Szczepienie na COVID-19 zmniejsza częstość hospitalizacji u chorych z marskością wątroby
Aktualności Wiedza

Szczepienie na COVID-19 zmniejsza częstość hospitalizacji u chorych z marskością wątroby

Szczepienie na COVID-19 zmniejsza ryzyko hospitalizacji pacjentów z marskością wątroby oraz innymi chorobami wysokiego ryzyka.

Luiz Antonio Diaz z Pontificia Universidad Católica de Chile School of Medicine powiedział podczas prezentacji na The Liver Meeting Digital Experience: “Wątroba to drugi co do częstości najbardziej dotknięty przez COVID-19 organ. Śmiertelność z powodu wirusa u pacjentów z marskością wynosi 32% w porównaniu z 8% dla populacji ogólnej. Jest ona bezpośrednio powiązana ze stopniem ciężkości marskości. COVID-19 jest powodem niewydolności u 46% tych pacjentów.

Co ważne większość dotychczasowych badań wykluczała osoby z marskością. Z drugiej strony układ immunologiczny tych pacjentów jest rozregulowany, co budzi podejrzenie co do skuteczności ich szczepienia. ” W celu sprawdzenia wpływu szczepienia przeciw COVID-19 na pacjentów z marskością wątroby, naukowcy przeanalizowali dane zebrane przez chilijskie ministerstwo zdrowia w programie nadzoru nad epidemią SARS-CoV-2. Diaz i jego zespół analizowali częstość występowania chorób współistniejących u pacjentów z wirusem, zawartą w danych z co dwutygodniowych raportów, a także efekt spadku częstości hospitalizacji po podaniu drugiej dawki szczepionki. Następnie użyto modelu regresji nieciągłej do oszacowania wpływu szczepionki poprzez wskaźnik częstości hospitalizacji.

Spośród 1,648,680  przypadków COVID-19 (mediana wieku 38 lat, 50,2% kobiet), składających się na częstość występowania 8472 przypadków na 100,000 mieszkańców, 50,1% otrzymało jedną lub dwie dawki CoronaVac (Sinovac Life Sciences, Beijing, China) (79.4%), BNT162b2 mRNA (Pfizer/BioNTech) (18.7%) lub Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) (1.9%). Ze wszystkich przypadków COVID-19, u 0,1% pacjentów współwystępowała marskość wątroby, z czego 42% z nich wymagało hospitalizacji.

W tej grupie zaszczepienie korelowało z obniżeniem częstości hospitalizacji   (–12.69; 95% CI, –21.71 to –2.68; P < .01). Trend ten zaobserwowano również u chorych na niewydolność serca, cukrzycę, nadciśnienie i astmę, aczkolwiek obniżenie częstości hospitalizacji było mniej spektakularne niż w przypadku marskości wątroby. Diaz podsumowuje: “Pacjenci z marskością wątroby wykazują się zwiększoną częstością hospitalizacji niż populacja ogólna. Nasze ogólnonarodowe badanie wykazało zależność pomiędzy szczepieniem przeciw COVID-19 a obniżeniem ryzyka hospitalizacji u pacjentów z marskością wątroby, a także z innymi chorobami współistniejącymi. Pacjenci ci to grupa o zwiększonym ryzyku. Szczepienia powinny być szczególnie promowane w tej grupie.”


Jakub R. Pękala

The International Evidence-Based Anatomy Working Group (iEBA-WG)
Department of Anatomy, Jagiellonian University Medical College
Skip to content