Badania potwierdzają skuteczność szczepień przeciwko Covid-19 w zapobieganiu hospitalizacji - Szczepimy Się!
Strona główna » Badania potwierdzają skuteczność szczepień przeciwko Covid-19 w zapobieganiu hospitalizacji
Szczepionki przeciw COVID Wiedza

Badania potwierdzają skuteczność szczepień przeciwko Covid-19 w zapobieganiu hospitalizacji

Dotychczasowe doniesienia naukowe potwierdzają skuteczność szczepień przeciwko Covid-19 w zapobieganiu ciężkiemu przebiegu choroby wywołanej przez wariant Delta oraz hospitalizacji. Nadal trwają intensywne badania i obserwacje dotyczące wpływu immunizacji na transmisję koronawirusa w przypadku tego wariantu.

Na początku listopada br. opublikowano wyniki badania przeprowadzonego w Singapurze. W badaniu uwzględniono okres od 01.09.2020 do 31 maja 2021 roku. Obserwacją zostały objęte osoby z bliskiego kontaktu z chorymi , u których- na podstawie testu PCR- stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Jako bliski kontakt zdefiniowano wspólne mieszkanie z pacjentami, u których zdiagnozowano infekcję. Osoby z kontaktu bez względu na brak/obecność czy rodzaj objawów zostały poddane 14 dniowej kwarantannie oraz testom PCR zarówno wyjściowo jak i na koniec tego okresu.

Badaniem objęto 1024 osoby z kontaktu z 301 osobami zakażonymi. W tej grupie 73,5% badanych było narażonych na infekcję wariantem Delta, 24,2 % na zakażenie spowodowane innymi wariantami wirusa. Wskaźnik infekcji u niezaszczepionych osób z kontaktu z wariantem Delta wyniósł 25,8 %, z narażeniem na inne warianty 12,9 %. Jak donoszą autorzy badania wśród pacjentów eksponowanych na wariant  Delta skuteczność szczepienia w zapobieganiu zakażeniu wyniosła 56,4%, w zapobieganiu infekcji objawowej 64,1% oraz 100 % w zapobieganiu ciężkiemu przebiegu choroby.

Uzyskane wyniki zinterpretowano w następujący sposób: zwiększone w porównaniu z innymi wariantami ryzyko zakażenia wariantem Delta ulegało redukcji w grupie osób z kontaktu jeśli były one zaszczepione oraz status zaszczepienia pacjentów wyjściowo chorych będących potencjalnym źródłem infekcji dla osób z kontaktu nie miał znaczącego wpływu na redukcję transmisji zakażenia.

Na podstawie przeprowadzonej analizy autorzy badania wysnuli kilka wniosków. Jednym z nich jest potwierdzenie znanego już faktu, ze ekspozycja na wariant Delta związana jest z wyższym ryzykiem zakażenia w porównaniu do innych wariantów. W badanej grupie ryzyko to zostało zredukowane o 55 % wśród osób zaszczepionych. Wynik ten podkreśla jak ważna jest powszechność szczepień celem podniesienia odporności na poziomie populacji. Ponadto autorzy twierdzą, że badanie sugeruje, iż osoby zaszczepione nadal mogą być źródłem transmisji wirusa. Wskazuje to na konieczność stosowania środków ochrony osobistej, intensywnego testowania i potrzebie izolacji jeśli duża cześć osób z ryzykiem zachorowania pozostanie niezaszczepiona.

lek. med. Katarzyna Stażyk

 

Źródło:
Ng OT, Koh V, Chiew CJ, et al. Impact of Delta Variant and Vaccination on SARS-CoV-2 Secondary Attack Rate Among Household Close Contacts. Lancet Reg Health West Pac. 2021;17:100299. doi:10.1016/j.lanwpc.2021.100299
Skip to content