Czy osoby z immunosupresją są słabiej chronione po przyjęciu szczepionki przeciwko Covid-19? - Szczepimy Się!
Strona główna » Czy osoby z immunosupresją są słabiej chronione po przyjęciu szczepionki przeciwko Covid-19?
Szczepionki przeciw COVID Wiedza

Czy osoby z immunosupresją są słabiej chronione po przyjęciu szczepionki przeciwko Covid-19?

Dotychczasowe dane sugerują, że osoby z immunosupresją (wywołaną chorobą lub stosowanym leczeniem) mogą być słabiej chronione po przyjęciu szczepionki przeciwko Covid-19 w porównaniu do osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym.

Celem oceny efektywności szczepienia w tej grupie w jednym z przeprowadzonych badań w Stanach Zjednoczonych przeanalizowano historie chorób 89 000 pacjentów hospitalizowanych w okresie 17.01- 05.09.2021 r. 

Oszacowano, że skuteczność szczepienia w zapobieganiu hospitalizacji w przebiegu laboratoryjnie potwierdzonej infekcji koronawirusem wyniosła 77 % u osób z udowodnionymi zaburzeniami odporności w porównaniu do 90 % wśród osób z prawidłowo działającym układem immunologicznym. Różnica ta pozostała na podobnym poziomie niezależnie od rodzaju zastosowanej szczepionki mRNA, wieku badanych oraz czasu sprzed i w trakcie dominacji wariantu Delta. Jednocześnie pacjenci z immunosupresją byli mniej chronieni przed ciężkim przebiegiem choroby.

W badaniu wykazano również ze skuteczność szczepienia była zdecydowanie mniejsza w poszczególnych podgrupach pacjentów z immunosupresją – zwłaszcza u osób po przeszczepie organów i po przeszczepie komórek macierzystych. Nieco lepsze wyniki uzyskano wśród osób z chorobami reumatologicznymi i zapalnymi. Jest to zbieżne z innymi  wynikami badań w tym zakresie, które dowodzą osłabionej odpowiedzi na stosowane szczepienia wśród konkretnych grup pacjentów z zaburzeniami odporności. Osoby te stanowią największą grupę wśród osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 pomimo szczepienia.

Jak sugerują autorzy przeprowadzonej analizy pacjenci z immunosupresją mają niewątpliwie ogromne korzyści ze szczepienia przeciwko Covid-19 i jak najbardziej taka immunizacja powinna być wśród nich stosowana. Niemniej jednak należy pamiętać, że odpowiedź immunologiczna w tej grupie może być słabsza w porównaniu do osób immunokompetentnych.  Aktualna rekomendacja CDC w Stanach Zjednoczonych dla tych pacjentów obejmuje podawanie 3 dawek szczepionki mRNA w schemacie szczepienia podstawowego oraz dawki przypominającej. Jednocześnie autorzy badania podkreślają niezbędność stosowania środków ochrony osobistej oraz ścisłego nadzoru medycznego w razie zachorowania na Covid-19 w tej grupie osób.

lek. med. Katarzyna Stażyk

Zródło:
Embi PJ, Levy ME, Naleway AL, et al. Effectiveness of 2- Dose Vaccination with mRNA COVID-19 Vaccines Agaginst COVID-19 Hospitalizations Among Immunocompromised Adults- Nine States, January- September 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70:1553-1559.
DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7044e3external
Skip to content