Moderna wykazuje najwyższą skuteczność w prewencji hospitalizacji. - Szczepimy Się!
Strona główna » Moderna wykazuje najwyższą skuteczność w prewencji hospitalizacji.
Szczepionki przeciw COVID

Moderna wykazuje najwyższą skuteczność w prewencji hospitalizacji.

W Morbidity and Mortality Weekly Report opublikowano pracę, która wskazuje, iż skuteczność szczepienia przeciw hospitalizacji z powodu COVID-19 pośród dorosłych, immunokompetentnych pacjentów w USA w porównaniu z dwoma innymi dostępnymi szczepionkami, była najwyższa dla szczepionki Moderny. “Current guidelines from FDA and CDC recommend vaccination of eligible persons with one of these three products, without preference for a specific vaccine.”

Dla lepszego poznania skuteczności szczepionek (SSZ) przeciw hospitalizacji, trzech dostępnych w USA preparatów. Naukowcy przeprowadzili badanie analizę porównawczą przypadków case-control analysis spośród 3689 pacjentów w wieku co najmniej 18 lat, którzy byli hospitalizowani w 21 amerykańskich szpitalach pomiędzy  11.03 i 15.08.21. Dodatkowo przeprowadzono dodatkową analizę sprawdzającą różnicę w poziomie przeciwciał dla SARS-CoV-2 pośród 100 zdrowych ochotników w trzech szpitalach w okresie 2 do 6 tygodni po pełnym zaszczepieniu szczepionką  Moderny, Pfizer-BioNTech lub Johnson & Johnson.

W sumie badanie pokazało, iż SSZ przeciwko hospitalizacjom z powodu COVID-19 było wyższe dla szczepionki Moderny (93%; 95% CI, 91%-95%) niż dla Pfizer-BioNTech (88%; 95% CI, 85%-91%) oraz obydwu tych szczepionek mRNA wyższe niż dla szczepionki Johnson & Johnson (71%; 95% CI, 56%-81%). Wykazano również, że ochrona Pfizer-BioNTech spada 4 miesiące po zaszczepieniu. Również poszczepienne poziomy przeciwkolcowego IgG oraz wiążącego domenę receptora IgG były znacząco niższe u zaszczepionych szczepionką Johnson & Johnson w porównaniu ze szczepionkami Moderny i Pfizer-BioNTech.

Skip to content