Ryzyko transmisji wirusa zależnie od statusu szczepienia - Szczepimy Się!
Strona główna » Ryzyko transmisji wirusa zależnie od statusu szczepienia
Szczepionki przeciw COVID Wiedza

Ryzyko transmisji wirusa zależnie od statusu szczepienia

Wariant Delta wirusa SARS-CoV-2 nadal dominuje w większości krajów, również w Polsce. Jest on wysoce zakaźny, jego dynamiczne rozprzestrzenianie się jest udowodnione nawet w populacjach o wysokim współczynniku wyszczepienia. Profilaktyka czynna zakażeń w postaci szczepień jest w przypadku tego wariantu wysoce skuteczna w zapobieganiu ciężkim przebiegom choroby, hospitalizacji w toku infekcji oraz zgonom. Z punktu widzenia pandemii, a zwłaszcza jej zakończenia, istotne jest także zapobieganie transmisji zakażenia. Na to z kolei wpływa stopień ochrony przed infekcją osób zaszczepionych. Ważne jest także w jakim stopniu immunizacja ogranicza zakaźność w razie gdy dojdzie do takiej infekcji.

W jednym z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii przeanalizowano ryzyko transmisji wirusa zależnie od statusu szczepienia u osób eksponowanych na zakażenie (byli to pacjenci z kontaktu domowego z osobami, u których potwierdzono infekcję).

Stwierdzono, że współczynnik zapadalności w grupie osób niezaszczepionych wyniósł 38 %, w porównaniu do 25 % w grupie osób zaszczepionych (są to dane w odniesieniu do wariantu Delta). Bez istotnego znaczenia pozostawał fakt, czy osoba będąca wyjściowym źródłem infekcji była wcześniej poddana immunizacji. W grupie osób zaszczepionych ryzyko zakażenia wzrastało wyraźnie po około 2-3 miesiącach od podania drugiej dawki. 

W badaniu stwierdzono, że jeśli dojdzie do infekcji u osoby w pełni zaszczepionej, wówczas osoba ta może być źródłem zakażenia dla innych osób, w tym również zaszczepionych. Co jednak istotne ryzyko to jest mniejsze w grupie osób poddanych szczepieniu. Dodatkowo w razie infekcji u osoby zaszczepionej szybciej dojdzie do eliminacji wirusa. Takie wnioski uzyskano na podstawie analizy laboratoryjnej wydzieliny dróg oddechowych osób objętych badaniem.

Należy pamiętać, że pomimo ochrony jaką uzyskujemy dzięki szczepieniu w zakresie zapobiegania poważnemu przebiegowi choroby, immunizacja może okazać się nie wystarczająca w zapobieganiu infekcji, zwłaszcza przy takim rodzaju kontaktu jakim jest wspólne mieszkanie z osobą chorą.

Jakie więc rozwiązanie sugerują autorzy powyższego badania? Celem zwiększenia skuteczności stosowanych szczepień w zapobieganiu przenoszeniu infekcji i podnoszeniu odpowiedzi immunologicznej należy stosować dawki przypominające oraz obejmować szczepieniami również młodsze grupy wiekowe. Natomiast osoby o zwiększonym ryzyku ciężkiego przebiegu choroby nie powinny zapominać o stosowaniu środków niefarmakologicznych w ochronie przed infekcją.

lek.med. Katarzyna Stażyk

 

Źródło:

Singanayagam, Anika et al. “Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study.” The Lancet. Infectious diseases, S1473-3099(21)00648-4. 29 Oct. 2021, doi:10.1016/S1473-3099(21)00648-4

Skip to content