Szczepienie może zmniejszyć ryzyko przechodzenia tzw. long-COVID! - Szczepimy Się!
Strona główna » Szczepienie może zmniejszyć ryzyko przechodzenia tzw. long-COVID!
Szczepionki przeciw COVID Wiedza

Szczepienie może zmniejszyć ryzyko przechodzenia tzw. long-COVID!

Ostatnio pisaliśmy o tym czym jest tzwn. „long-COVID”. To długotrwałe objawy, które utrzymują się  „zwykle 3 miesiące od początku COVID-19, z objawami, które trwają co najmniej 2 miesiące i nie mogą być wyjaśnione przez alternatywne rozpoznanie.” 

Według pracy  pt. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis, pięć najczęstszych objawów Long-COVID to zmęczenie (58%), ból głowy (44%), zaburzenia uwagi (27%), utrata włosów (25%) i duszność (24%).

Biorąc pod uwagę badania naukowe (nie wypowiedzi, komunikaty, opowieści), m.in:

p.t. Incidence, co-occurrence, and evolution of long-COVID features: A 6-month retrospective cohort study of 273,618 survivors of COVID-19

 p.t. Characterizing long COVID in an international cohort: 7 months of symptoms and their impact

  1. More than 50 long-term effects of COVID-19: a systematic review and meta-analysis

dochodzi się do wniosku, że tzwn. long-COVID jest częsty  i uciążliwy. 

Podstawowe pytanie brzmi: jak się przed nim chronić?

Pierwsza kwestia jest oczywista: nie zachorować.  Między innymi, będąc w pomieszczeniach zamkniętych nosić maseczkę medyczną, a przebywając długo w danym pomieszczeniu z innymi osobami koniecznie zadbać o wietrzenie (nie przed, nie po: w trakcie pobytu).

Biorąc jednak pod uwagę obecne modele wskazujące na dynamiczny wzrost zakażeń, ochrona za pomocą tego typu środków może okazać się niewystarczająca. Stąd nasuwa się drugie pytanie: czy szczepienia zmniejszają ryzyko long-COVID?

Badania p.t. Risk factors and disease profile of post-vaccination SARS-CoV-2 infection in UK users of the COVID Symptom Study app: a prospective, community-based, nested, case-control study opublikowane w The Lancet wskazują, że tak!

Badając populację ponad 8300 osób w Wielkiej Brytanii naukowcy doszli do następujących wniosków :

  • szczepienie (w porównaniu z brakiem szczepienia) wiązało się ze zmniejszeniem prawdopodobieństwa hospitalizacji lub wystąpienia więcej niż pięciu objawów w pierwszym tygodniu choroby po podaniu pierwszej lub drugiej dawki 
  • szczepienie wiązało się ze zmniejszeniem prawdopodobieństwa długotrwałych (≥28 dni) objawów po podaniu drugiej dawki

„U osób zaszczepionych prawie wszystkie objawy występowały rzadziej niż u osób niezaszczepionych, a u osób zaszczepionych częściej występowały objawy całkowicie bezobjawowe, zwłaszcza w wieku 60 lat lub starszych”- przeczytamy w badaniu.

Grafika wskazuje na szanse wystąpienia określonych zjawisk (hospitalizacja, więcej niż 5 zgłoszonych objawów, objawy trwające powyżej 28 dni i bezobjawowy przebieg) w przypadku zaszczepionych jedną dawną (czerwona kropka) lub dwiema dawkami (niebieska kropka), w porównaniu do niezaszczepionych (przerywana kreska). 

Źródło grafiki: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00460-6/fulltext?fbclid=IwAR2ZnGWL4NgctSZrMpt4AGzKfBZCoCvsq-GI1mHWqJMvPthFy8QJawXNARk#fig3

Inne badanie  (preprint!), także opublikowane w The Lancet p.t. Efficacy of COVID-19 Vaccination on the Symptoms of Patients With Long COVID: A Target Trial Emulation Using Data From the ComPaRe e-Cohort in France również wskazuje na skuteczność szczepienia w zapobieganiu Long-COVID.

Naukowcy badając 455 osób zaszczepionych i 455 niezaszczepionych doszli do wniosku, że w ciągu 120 dni, szczepienie zmniejszyło (choć nieznacznie) częstotliwość występowania objawów long-COVID i aż dwukrotnie zwiększyło odsetek całkowitego wygaśnięcia objawów (całkowitej remisji).

Kacper Nowina – Konopka

Skip to content